Over Landmeter.nl

Landmeter.nl is de website van het LMC. Het LMC is een dynamisch bedrijf dat in 1995 is gestart als Landmeetkundig Adviesbureau. Zelfstandige landmeters sloegen hun handen ineen om zodoende een bredere service te kunnen verlenen aan de opdrachtgevers.

Wat wij doen

Het LMC wordt regelmatig door provincies, semioverheidsinstellingen, gemeenten, aannemers, ingenieursbureaus, adviesbureaus en particulieren gevraagd om landmeetkundige assistentie te verlenen.

Het LMC voert projecten in eigen aanneming uit, maar werkt ook op regiebasis. Ook detacheert Het LMC gemotiveerde specialisten.

Specialismen

Nauwkeurigheids waterpassingen
Deformatie- en zettingsmetingen
Maatvoering in grond-, weg- en waterbouw
Dieptemetingen
Volume berekeningen
DGPS-metingen
DTM-metingen
Inmeten en uitzetten van percelen