Landmeter Inmeten en uitzetten van percelen

Inmeten en uitzetten van percelen voor particulieren

Het zal niet de eerst keer zijn dat er een verschil van mening ontstaat tussen buren, waar de terreingrens loopt van beider percelen. Wij kunnen in opdracht van of in samenwerking met het kadaster exact de terreingrenzen weergeven en daarmee bijdragen dat onderlinge ruzies voorkomen worden en lang slepende conflicten worden.