Landmeter Dieptemetingen

“Peiling Grondwaterstanden – Opdrachtgever Vitens waterleiding maatschappij”Dieptemetingen

Door de tijd heen kan een waterweg dichtslibben. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de scheepvaart. Men zouhinder kunnen ondervinden van ondieptes in de waterweg. Om deze reden zal er gebaggerd moeten worden. Om de baggerhoeveelheden te kunnen bepalen, worden bodemprofielen in kaart gebracht.