Landmeter DGPS-metingen

“Zonsondergang op Vlieland”DGPS-metingen

Begin van satellieten rond 1995 is het mogelijk door GPS (Global Positioning System) om de X en Y coördinaten met centimeters nauwkeurig bekend te maken. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van DGPS (Differential global position system). Hierbij wordt nog een berekening over de normale GPS ontvangt gedaan, waardoor de nauwkeurigheid in de X en Y nog toenam. Rond 2000 kwam door bijvoeging van een Radiosignaal (RTK) werd de nauwkeurigheid tot minder dan enkele centimeters