Landmeter Deformatie- en zettingsmetingen

“Bodem daling project Schokland – Opdrachtgever Provincie Flevoland”Deformatie- en zettingsmetingen

Op verschillende plekken in Nederland daalt de bodem. Dit heet inklinken. Bij grote grondwerkzaamheden, zoals bij het maken van een viaduct of tunnel, worden er grote hoeveelheden grond verplaatst. In sommige gevallen kan de bodem ook stijgen. Hierdoor is het mogelijk dat de bodem extra snel kan dalen. Om te controleren of, en hoeveel de grond zakt, worden er deformatiemetingen uitgevoerd. Met deze metingen worden kleine hoogtemerken in de nabij zijnde percelen geplaatst die periodiek nauwkeurig gecontroleerd worden op zetting.