Landmeter Volume Berekeningen

“Scan Project N306 – Opdrachtgever Provincie Flevoland”Autocad Civil 3D tekenen

De nieuwste activiteit van het LMC is het 3d scannen van wegen, gebouwen of anderszins. Door middel van het nemen van miljoenen puntjes ontstaat een 3d puntenwolk waaruit op elk gewenst punt een profiel genomen kan worden. Hier kunnen foto’s overheen gelegd worden, om een nauwkeurige en duidelijke situatie te schetsen.